KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Elinkeino- ja talousvaikutukset

Elinkeino- ja talousvaikutukset

Biojalostamon rakentamisesta muodostuu merkittäviä positiivisia elinkeino- ja talousvaikutuksia etenkin Kainuun maakuntaan. Hankkeen rakentamisesta syntyvä kokonaistuotoksen kasvu on merkittävä suhteutettaessa Kainuun maakunnan kokonaistuotokseen. Hankkeen investointikustannus on noin 900–1000 miljoonaa euroa.

Rakennusvaiheessa, joka kestää 3 vuotta, syntyy välittömiä työllisyysvaikutuksia ja välillisiä vaikutuksia alihankinnan, palveluiden, rakennusmateriaalien ja kuljetuspalveluiden tarpeen kautta. Hanke lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työvoiman kysyntää. Rakentamisvaiheen aikana hanke työllistää enimmillään arviolta yli 2500 henkilöä. Paikallinen palvelutarjonta tulee todennäköisesti monipuolistumaan, mikä voi vaikuttaa Paltamon ja lähialueen väkiluvun vähenemiseen hidastavasti.

Biojalostamon toimintavaiheen suoria vaikutuksia ovat työllisyysvaikutukset, palkansaajakorvaukset ja viennin kasvu. Ne vaikuttavat myönteisesti ostovoimaan ja lisäävät kulutusta. Biojalostamolla tulee olemaan noin 220 suoraa työpaikkaa. Välillisiä vaikutuksia työllisyyteen aiheuttavat erityisesti puunhankinta, varastointi sekä niihin tarvittavat kuljetukset. Välillisesti tehdas tulee luomaan arviolta yli 1000 työpaikkaa. Raaka-aineena käytetään pääasiassa havukuitupuuta, jota hankitaan noin 100 kilometrin säteeltä tehtaasta.

Taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan merkittävät niin valtakunnallisesti kuin erityisesti alueellisesti. Laskelmien mukaan yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat olemaan lähes 200 miljoonaa euroa vuosittain, josta suuri osa muodostuu aktivoituneen puukaupan myötä. Kansallisesti hankkeella on suuri merkitys. Biojalostamon tuotteet menevät pääasiassa vientiin, joten Suomen vientitulot nousevat 400 miljoonaa vuosittain. Tuotannon kotimaisuusaste on merkittävä, joten kaikki vienti on nettolisäystä. 

Hankkeesta muodostuu merkittäviä veroluonteisia vaikutuksia kiinteistö-, kunnallis- ja yhteisöverosta. Suorista työpaikoista muodostuva kuntien tuloverokertymä olisi useita miljoonia euroja vuodessa. Lisäksi Paltamon kunnalle muodostuu kiinteistöverotuloja.

Kokonaismerkittävyydeltään hankkeella arvioidaan olevan erittäin suuret positiiviset vaikutukset elinkeinoille ja taloudelle niin rakentamis- kuin toimintavaiheessa. Eri hankevaihtoehtojen vaikutukset eivät poikkea merkittävästi toisistaan.