KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Tekninen kuvaus

Tekninen kuvaus

Rakennusvaihe

Tehtaan rakennusvaihe kestää noin kolme vuotta. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tarvittavat tiet sekä maanrakennustyöt rautatietä ja rakennuksia varten. Lisäksi tarvitaan valtatien 22 korotus uuteen rautatieyhteyteen liittyen. Maanrakennustyö sisältää muun muassa louhintaa, kallioperän räjäytystöitä ja rakennuspaikkojen tasoitusta. Seuraavassa rakennusvaiheessa tehdään tehtaan rakennustyöt ja niiden kanssa osittain samanaikaisesti tehtävät asennustyöt.

Tuotanto ja prosessikuvaus

Sellun vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan vaihtoehdosta riippuen 500 000–600 000 tonnia valkaistua sellua. Tuotetusta sellusta jatkojalostetaan hankevaihtoehdossa 1 (VE1) Arbron-materiaalia tekstiilikuitujen tuotantoon 350 000 t vuodessa, VE2:ssa 100 000 t vuodessa ja VE3:ssa 400 000 t vuodessa. Markkinasellua jää vastaavasti VE1:ssa noin 110 000 t vuodessa, VE2:ssa 390 000 t vuodessa ja VE3:ssa 130 000 t vuodessa. Arbron™ on kokonaan uusi tuote, materiaali ja tuotantomenetelmä, joka mahdollistaa viskoosikuitua vastaavan tekstiilikuitutuotteen valmistamisen perinteistä liukoselluun pohjautuvaa menetelmää turvallisemmin ja vähemmän ympäristöä kuormittavalla tavalla. Prosessissa tuotetaan myös puupohjaisia biokemikaaleja: raakamäntyöljyä (23 000 t/v) ja tärpättiä (2 000 t/v).

Kuva 3 1. Tehtaan prosessikaavio. Perustana on sellun valmistus prosessi, jota Arbron kuituraaka-aineprosesi täydentää ja luo näin käyttöä selluprosessin tuottamalle ylijäämä energialle.

Kuva. Tehtaan prosessikaavio. Perustana on sellun valmistus prosessi, jota Arbron kuituraaka-aineprosesi täydentää ja luo näin käyttöä selluprosessin tuottamalle ylijäämä energialle.

Luonnon puuaines koostuu pääasiassa selluloosakuiduista ja niitä koossa pitävästä, puulle jäykän rakenteen antavasta sideaineesta, ligniinistä. Sellun valmistusprosessissa erotetaan selluloosakuidut muusta puuaineesta. Kemiallisessa sellunkeitossa tämä tapahtuu hyödyntäen keittokemikaaleja, jotka liuottavat ligniinin käytettyyn keittoliemeen. KCF:n sellunkeittoprosessi perustuu sulfaattiprosessiin. Sellun keitossa haketta keitetään keittoliemessä, joka liuottaa puun kuituja sitovaa ligniiniä ja puun muita uuteaineita erottaen selluloosakuidut ligniinistä mahdollisimman vahingoittumattomina. Sulfaattikeitossa keittoliemenä on valkolipeä, jossa keittokemikaaleina toimivat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). Keittolämpötila on noin 160–170 oC. Nykyaikaisissa tehtaissa käytetään lähes poikkeuksetta yksistään sulfaattiprosessia, jolla saavutetaan sellun korkea laatu ja valmistusprosessin taloudellisuus keittokemikaalien lähes täydellisen talteenoton ja prosessin korkean energiatalouden ansiosta.

Vapautuneiden sellukuitujen pintaan jää keiton jälkeen vähäisiä määriä ligniiniä. Useimmissa markkinasellun loppukäytöissä edellytetään sellulta korkeaa vaaleutta, mitä varten sellu valkaistaan valkaisukemikaaleja käyttäen. Lopuksi valkaistu sellusulppu kuivataan ja paalataan asiakastoimituksia varten.

Sellun keitossa käytettyyn keittoliemeen liuennut puun orgaaninen aines poltetaan soodakattilassa, joka tuottaa korkeapaineista höyryä sähkön tuotantoon turbiinilaitoksella. Hankevaihtoehdoissa 1 (VE1) ja 3 (VE3) ylijäämäenergia hyödynnetään kokonaisuudessaan jatkojalostamalla suurin osa sellutuotannosta Arbron-materiaaliksi, jota käytetään tekstiiliteollisuudessa. VE2:ssa Arbron-tuotanto on pienempi ja sellun tuotannosta jäävää ylijäämäenergiaa toimitetaan sähköenergiana valtakunnanverkkoon noin 200 GWh vuodessa.

Tehtaan omassa kemikaalikierrossa regeneroituja sellunkeittokemikaaleja lukuun ottamatta muut kemikaalit ostetaan ulkoa. Tärkeimmät ostokemikaalit ovat lipeä (NaOH), natriumkloraatti (NaClO3), rikkihappo (H2SO4), happi (O2) ja vetyperoksidi (H2O2). Lisäksi Arbron prosessissa tarvitaan ureaa.