KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja terveyteen

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja terveyteen

Ihmisten elinoloja ja viihtyvyyttä mahdollisesti heikentävät vaikutukset kohdistuvat hankealueen ja kuljetusreittien läheisyyteen. Rakennusaikana merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä. Lisäksi biojalostamon rakentamistyöt aiheuttavat melu-, pöly- ja tärinävaikutuksia ja rakentaminen vesialueella aiheuttaa väliaikaista samentumista ja vesistön käyttöhaittaa. Rakentamisvaiheessa hankealue poistuu virkistys- ja metsästyskäytöstä. Toimintavaiheessa ihmisiin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat liikenteestä, melusta sekä ilmanlaatu- ja vesistövaikutuksista. Liikennemäärän kasvu lisää melua, pölyä ja tärinää liikennereittien lähiympäristössä. Jäähdytysvesien lämpöpäästöstä johtuva sula alue Kiehimänjokisuulla vähentää alueen virkistyskäyttöä talvisin. On todennäköistä, että moottorikelkkareitti Paltamo–Petäjäniemi joudutaan turvallisuussyistä siirtämään.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvaikutuksia. Mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät ilmanlaadun heikkenemiseen sekä meluun ja tärinään. Elinympäristöä muuttava hanke saattaa aiheuttaa stressiä, jolla on suora yhteys fyysiseen terveyteen.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan rakentamisvaiheessa merkittävyydeltään vähäisiä ja toimintavaiheessa kohtalaisia. Han­ke­vaih­toehtojen välillä ei ole huomattavia eroja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.

Kuva. Hankealueen ympäristön asutus, 500 metrin vyöhyke ja herkät kohteet.

Kuva. Hankealueen ympäristön asutus, 500 metrin vyöhyke ja herkät kohteet.