Tuotteet

KaiCell Fibersin tuotevalikoimaan kuuluu sekä nykyisiä biotuotteita että uusien biotuotesovellusten kehittäminen.

Olennaista on saada liuotettua puu eri komponentteihin. Kemiallinen sellu on yhä tehokkain, ekologisin ja ympäristöystävällisin keino saada komponentit erotettua.

Sellu ohjataan eri sovelluksiin

  • Markkinasellu (NBSK) kuitu-, kartonki- ja paperikäyttöön
  • Arbron™ tekstiilikuitusovelluksiin
  • Kehitettävät biotuotteet, jotka julkaistaan myöhemmin

Sivuvirrat jalostetaan tulevaisuudessa ulkopuolisten toimijoiden kautta BioFutureFactory™ BFF:ssä. BFF tarjoaa erilaisia hyödykkeitä kuten sivuvirtoja pääprosesseista, energiaa ja infraa.