Visio ja strategiset tavoitteet

KaiCell Fibersin visio on

KaiCell Fibers on monipuolinen ja kilpailukykyinen biojalostamo, jonka uuden ajan biotuotesovellukset perustuvat Kainuun kestävään ja riittävään puuvarantoon


Tämän vision toteuttamiseksi KCF:n strategiset tavoitteet ovat seuraavat

Optimoitu kapasiteetti perustuen paikalliseen kuituun

Kemiallisesta havusellusta jalostetut biotuotteet

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava kehitystyö

Kiertotalouteen perustuva bioekosysteemi, joka täyttää taloudelliset vaatimukset

Vahva yhteiskunnan tuki