Kestävät metsävarat

KaiCell Fibersin puunhankinta perustuu alueellisiin metsävaroihin ja sahojen sivutuotteisiin. Tehdas sijaitsee erinomaisesti keskellä kestävästi hoidettuja metsiä. Tämä varmistaa myös optimaalisen logistiikan, kohtuullisen kuljetusmatkan ja alhaisemman päästöt. Metsätoiminnan kestävyys on korkealla tasolla. Yli 90 % Kainuun alueen metsistä on sertifioitu.