06/02/2018

Asukaskysely osana YVA-menettelyä

KaiCell Fibers Oy:n YVA-prosessissa järjestetään asukaskysely yhdessä konsultin Pöyry Finland Oy:n kanssa. Kysely on lähetetty viikolla 5 postitse kaikille hankkeen lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille noin 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely on postitettu satunnaisotannalla osalle vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta, sekä voimajohtoreitin varrella sijaitseville vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselylomakkeita on postitettu yhteensä noin 600 kotitalouteen.

Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn kattavan vaikutusten arvioinnin aineiston saamiseksi.